NORMATIVA

 Pedal@s

– Us recomanem venir uns 10 minuts abans de la sessió, en organització us validaran la reserva i donaran els tickets per recollir el welcome pack, el refrigeri i número de sorteig.

– No es una prova competitiva. Activitat recomanada per a totes les edats, els menors podrán participar ( alçada mínima 150cm ).La responsabilitat dels menors recau sobre els seus pares o tutors legals.

– Un cop acabada la sessió és farà un sorteig i podreu recuperar forces amb Iogurts, beguda i la consumició per cortesia de Subway.

– Tots els participants estan obligats a respetar els horaris i les indicacions, tant dels monitors com de la organizació.

– En cas que per causa de força major ( metereologica o de qualsevol altre tipus ) un inscrit no pugui participar, o no es poden celebrar les sessions, NO es tornará l´import de la inscripció.

– Es garanteix la privacitat de les dades personals.

– Totes les imatges generades amb motiu de Pedala per la Vida són propietat de l’organització que les podrà utilitzar de la manera que cregui oportuna. En cas contrari, preguem avisi en el moment de validar la seva participació, a través del mail jose@pedalaperlavida.es i en el moment de recollir els tickets.

– L´organització declina tota la responsabilitat davant qualsevol accident propis dels participants o a tercers.

– Després de les sessions recordem la importància de realitzar estiraments. Tanmateix la hidratació es cabdal, disposareu d’aigua en tot moment.

– Veniu amb roba d’esport i amb moltes ganes de passar-lo bé!!!!

– Els participants tindran a la seva disposicio les dutxes i vestidors de les Piscines Picornell. Tan sols has de mostrar el ticket que donará l´organització.

-Tot el que s’escaigui fora del present reglament queda sota la decisió de l’organització.